Dar Masażu      Wydarzenia      Warsztaty Głagolicowe

Jedna z przepowiedni Fatimskich głosi, że upadek współcześnie istniejących i dominujących ideologii nastąpi wtedy kiedy ludzie nauczą się pisać i czytać ze zrozumieniem. Jedynym alfabetem zapewniającym powrót do pisania – skrybania ze zrozumieniem jest abecadło-obiecadło głagolicowe. Jest to jedyna forma zapisu posiadająca moc sprawczą.

Głagolica to wynik zgodnego i odpowiedniego współdziałania, „myślenia fonologicznego” z „myśleniem grafficznym”, to prawidłowość właściwa tylko dla tego obiecadła.

Porządek i Ład w jakim ułożone są rezy-litery głagolicowe kolejno przedstawia mit o stworzeniu świata, następnie przebieg życia człowieka na Naszej Ziemii, czyli w czasie kiedy posiadamy ludzkie ciało, zaś dalej obrazuje Nasze życie w stanie Bardo, czas między inkarnacyjny. Wiedza przyrodzona zawarta w Głagolicy uczy Nas jak przygotować miejsce do powtórnej inkarnacji.

WARSZTAT GŁAGOLICOWY
 


IV warsztaty nauki pisania Głagolicą,

które odbędą się w dniach

2017

w Opolu.
 

Program dla warsztatów dwudniowych, stopnia podstawowego:

Dzień pierwszy

10,00-14,30

Wprowadzenie w świat pojęciowości Starosłowiańskiej w oparciu o fundamentalne znaczenie ruchów Naszej Ziemii, co znajduje swoje odbicie w mechanice Niebbios Gwiaździstych.

Przeprowadzenie dowodu na czas powstania Głagolicy w oparciu o zapis Tabulae Regiae-Tablic Rezjańskich.

Epoka dwu królestw; prawdziwego REG-jae, oraz fałszywego GER-manii, ora-z op-is VIA REGJAE drogi królewskiej.

Rezy i czerty głagolicowe jako pochodna wiedzy królewskiej-rezjańskiej.

Kultura słowiańska jej zasięg terytorialny i czasowy w oparciu o stare teksty „ALMAGEST”, oraz rozmieszczenie haplogrup genetycznych.

Istota rachuby czasu związana z ruchami Naszej Ziemii.

Zmiany klimatyczne wynikające z ruchu precesyjnego – Ery Lodowcowe, oraz wynikające z drgań osi słonecznej Małe Epoki Lodowe.

Budowa Układu Słoneczneego z odniesieniem do budowy człowieka, oraz budowy Wszechświata.

Przerwa 15 minut w połowie zajęć z filmem „Moc Głagolicy”

14,30-15,30

Obrazowanie- znaczenia rezów głagolicowych z przedstawieniem znaków grafficznych, brzmienia, oraz znaczenia, a także podaniem wartości liczbowej. Obraz Słowiańskiego Drzewa Życia-Bycia. Pogląd na wędrówkę duszy ludzkiej.

15,30-16,30 przerwa obiadowa

16,30-19,00

Dalszy ciąg obrazowania rezów głagolicowych z podaniem specyfiki grafficznej i jej związku ze zjawiskami, oraz prawidłowościami astronomicznymi.

Podsumowanie dnia; pytania, dyskusja, wprowadzenie do kaligrafii najważniejszej ze sztuk.

Dzień drugi

09,oo-13,30

Obrazowanie jako ABRA-zowanije rezów głagolicowych, z sięganiem do pamięci inkarnacyjnej, czyli sięganie do zasobów samowiedzy każdego z Nas.

13,30-14,30 przerwa obiadowa

14,30-18,oo

Zakończenie obrazowania rezów, specyfika zapisów, sposoby kaligrafowania, oraz obrazowanie w praktyce.

Imię, nazwisko, imię ukryte, oraz pseudonim, znaczenie, przesłanie medytacyjne i ich moc.

Palindromy i anagramy, loga, symbole jako sposoby wzmocnienia mocy sprawczej głagolicy.

19,oo-20,oo

Podsumowanie zajęć, pytania, dyskusja.

W trakcie zajęć w odstępach ok. godzinnych krótkie 10-15 min. przerwy.
 

Praktykowanie kaligraffii głagolicowej pociąga za sobą procesy biochemiczne w mózgu człowieka, czym wzmacnia procesy myślowe, a tym samym intuicja staje się analityczna, natomiast analiza staje się intuicyjna. Harmonizacja pracy półkul mózgu umożliwia rozszerzenie pojmowalności i postrzegania na wielu polach Naszego życia, a także prowadzi do pobudzenia pamięci poprzednich wcieleń, czyli ANAMNEZY jak też korzystania z wiedzy poprzednich pokoleń.

Kaligrafia Głagolicowa ma również wpływ na stan Naszego Ludzkiego-Ziemskiego Ciała i Boskiego Ducha.

Tadeusz Mroziński
 
 

Informacje dodatkowe o prowadzącym:

- http://www.apokalipsa-eden.pl/ - strona Tadeusza Mrozińskiego,

 
fragment wykładu:
W dalszym ciągu obrazowania proponuję zajęcie się samym znakiem graficznym litery „G” który to przedstawia dwa kręgi ; krąg niebieski (  niebios) ojczyznę bogów i ich mądrości, oraz krąg ziemski ojczyznę ludzi i człowieczy-ludzki rozum-umysł  . Boże-boskie  działanie przychodzi od Boga dochodzi do Ziemii i znajduje tam rozum-umysł-um człowieka. Niebiosa pełne są  Mądrości zawartej w Myśli  Bożej. Ziemia zaś gromadzi i reprezentuje Siłę. Trzy połączone aspekty Mądrość, Myśl i Siła idą manifestując się jako materializacja myśli- zamiaru Bożego  – tworząc „ glagol „ czyli  szeroko pojętą pracę twórczą. Wprowadzanie w plan materialny Myśli Bożej to glagol wynik obcowania – kontaktu człowieka z Bogiem,  czyli wszystko co czynimy winniśmy czynić na Chwałę Bożą. Mądrość i Słowo , a Słowo to już działanie, czyli zmaterializowana myśl spełniona  w działaniu. Człowiek mówi i działa dokonując rzeczywistego oglądu czyli glagoli, modli się, śpiewa hymny, orze ziemię – uprawia ją –kultywuje, co wiąże się tak z kulturą jak i z kultem. Wszystko wykonuje w bardzo ściśle określonym porządku połączonym z równie ścisłą oprawą duchową –liturgiczną, czego przekładem w ludowości są korowody ( korowód wiosenny-marzanna, żniwny, dożynkowy) ,nabożeństwa codzienne np. „Godzinki czy Anioł Pański, bądź Nieszpory”, które powoli schodzą ze sceny dziejowej. Poświęcony jest temu „Czasoslow” ,w którego etymologii bez trudności doszukamy się  CZASU SLOWA – SŁOWIAN.

Związek człowieka z Bogiem – Bogami – Niebiosami biegnie według ścisle określonych reguł i prawideł to jest glagol- glagolenie zaś  podlega Czasosłowowi.

Z tegoż Czasoslowu wywodzą sie codzienne i inne modlitwy tak islamu jak i judaizmu.  Podobnie jest z modlitwami różańcowymi- sznurowymi w wielu religiach , wywodzą się one ze starosłowiańskiej Lestowki.

Wartości liczbowe przypisywane poszczególnym literom posiadają również bardzo indywidualne , filozoficzno mistyczne podstawy. Dla litery „G” glagol przypisano wartość 4. Wartość  ta jest wynikiem  połączenia elementów  składających się na istotę tej litery; 1. Bóg, 2. Człowiek, 3. Mądrość , 4. Glagol-  czyli dokonująca sie materializacja Mądrości  Bożej przez działanie  Człowieka.

W obrazie graficznym literki „G” glagol wykorzystano znaki graficzne liter „C” i „H”  co jest prwidłowością,  ponieważ gramatycznie litera  „G” przchodzi w „CH” brzmieniowo dając „H” miękkie.  Tam natomiast gdzie „H” przechodzi w „K” dla litery „H” zastosowano inny znak graficzny co brzmieniowo daje „H” twarde.


Miejsce: Opole ul. Pużaka 13
           (budynek Ambasada Urody)
 
Termin: 2017
 
Cena: 400zł
 
Informacje dodatkowe:

Jeżeli Jesteś chętny/a na udział w warsztatach - napisz!

 
Zapisy:  zbaw@poczta.onet.pl     lub  tel.501009695  
 
Wspierane przez Hosting o12.pl